20. ročník „Onkologie v praxi" (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii)

- , Hotel Sladovna Černá hora

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách.

Oznámení a pozvánky:

Program - aktualizace 23.2. 2015 

Témata pro lékaře:

 • Pokročilý a metastatický karcinom prsu
 • Pokročilý a metastatický karcinom ovaria
 • Pokročilý a metastatický karcinom močového měchýře a prostaty
 • Pokročilý a metastatický karcinom kolorekta

Témata pro NLZP:

 • Ošetřování slizničních a kožních reakcí po systémové terapii u onkologicky nemocných
 • Léčba bolesti u onkologicky nemocného z pohledu středně zdravotnického personálu
 • Centrální žilní vstupy pomocí portu a z periferie zaváděného centrálního žilního katétru tzv. PICC
 • Diagnostické a ozařovací techniky u onkologicky nemocných – práce radiologických asistentů
 • Sexuální život nemocných při a po onkologické léčbě
 • Rehabilitace, lymfodrenáže a nutriční podpora u onkologického pacienta

Pokyny pro aktivní účastníky:

 • Přednášky na 10 – 15 minut (delší po předchozí dohodě s organizátorem)
 • Primárně budou upřednostněny vyžádané prezentace a práce, které se týkají uvedené problematiky
 • Postery na plochu 80 x 100 cm (šířka x výška)
 • K dispozici bude připraveno promítání z PC přes dataprojektor v programu Power Point 2x, na požádání je možné
  zajistit video
 • Přihlášky k aktivní účasti zašlete nejpozději do 30.11.2014
 • O tom, zda byla Vaše prezentace vybrána a v jaké formě dostanete informaci do 31.12.2014
 • V případě přijetí budete požádáni o zaslání celého znění vašeho příspěvku v elektronické podobě do 20.1.2015
 • Pro 1. autora přednášky, členy předsednictva a panelů je účast na sympóziu zdarma
 • Pro první autory vybraných posterů činí poplatek 50 % z ceny
 • Všichni obdrží sborník s kompletním zněním přednášek s číslem ISBN v elektronické podobě
 • Forma prezentací - plný text přednášky nebo posteru do rozsahu deseti stran (Styl písma Times New Roman,
  formát A 4, řádkování 1,5, velikost písma 12)
 • Struktura: Jména autorů – VELKÉ TISKACÍ, Název práce – VELKÉ TISKACÍ, TUČNĚ, Název pracoviště –
  malé tiskací

Registrace:

 • časná registrace za sníženou cenu: do 31.12.2014
 • řádná registrace: do 31.1.2015
 • Přihláška

Pořadatelé:

 • Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo
 • Koordinátor: prim. MUDr. Renata Neumanová, Ph.D., MBA

Ve spolupráci s

 • OSL ČLK Brno-město
 • Občanským sdružením SOVA
 • SEKCAMA SOS SLS

O další spolupráci a odbornou záštitu budou požádány

 • Odborné společnosti a
 • Hejtman JM kraje

 

 

 

 • Přidat do kalendáře: 2015-03-04 00:00:00 2015-03-06 23:59:59 Europe/Prague 20. ročník „Onkologie v praxi" (v mammologii, gynekologii, urologii a gastroenterologii) Sympózium je určeno pro všechny lékaře se zájmem o danou problematiku, dále pro radioterapeutické fyziky, asistenty a zdravotní sestry, pracující na onkologických odděleních či klinikách. Hotel Sladovna Černá hora