21. celostátní konference DNA diagnostiky

- , PARKHOTEL Plzeň - kongresové centrum, U Borského parku 31, Plzeň

Pořadatelé

  • Ústav lékařské genetiky LF UK a Fakultní nemocnice Plzeň
  • Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP

Registrace

  • online na webu konference
  • Poslední termín pro zaslání abstraktů je 31. 7. 2017
  • Přihlášení k aktivní účasti je možné do 31. 7. 2017
  • Přihlášky k pasivní účasti a rezervace ubytování do 31. 10. 2017

Další informace na webu konference

  • Přidat do kalendáře: 2017-11-09 00:00:00 2017-11-10 23:59:59 Europe/Prague 21. celostátní konference DNA diagnostiky PARKHOTEL Plzeň - kongresové centrum, U Borského parku 31, Plzeň