21. ročník Onkologie v Praxi

- , Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna

21. ročník odborného onkologického sympózia Onkologie v praxi pro lékaře a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku.

Pozvánka

Program 21. ročníku Onkologie v praxi (aktualizace programu 15.2.2016)

Témata pro lékaře

 • Trendy v diagnostice a léčbě karcinomu prsu
 • Trendy v diagnostice a léčbě karcinomu hrdla děložního
 • Trendy v diagnostice a léčbě vybraných urologických malignit

Témata pro NLZP

 • Nežádoucí účinky cílené terapie a jejich léčba u onkologicky nemocných
 • Léčba chronických ran a dekubitů z pohledu středně zdravotnického personálu
 • Fixační pomůcky a jejich význam pro reprodukovatelnost ozařovací polohy u onkologicky nemocných
 • Zobrazovací metody, jejich správné indikace a příprava před vyšetřením
 • Náročnost práce zdravotnického personálu na onkologických pracovištích a syndrom vyhoření

Účast

 • Přihlášky k aktivní účasti do 30.11.2015
 • Přihlášky k pasivní účasti do 19.2.2016
 • Přihláška

Web: http://www.ossova.cz/akce

 • Přidat do kalendáře: 2016-02-24 00:00:00 2016-02-26 23:59:59 Europe/Prague 21. ročník Onkologie v Praxi 21. ročník odborného onkologického sympózia Onkologie v praxi pro lékaře a 11. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna