22. medzinárodná konferencia SEKCAMA SOS SLS

- , hotel Holiday Inn, Bratislava

experimentálna onkológia, diagnostika, genetika, chirurgická terapia, rádioterapia, systémová terapia, podporná terapia, case report a varia pri ochoreniach prsníkovej žľazy

Více informací na stránkách sekce

  • Přidat do kalendáře: 2017-05-18 00:00:00 2017-05-19 23:59:59 Europe/Prague 22. medzinárodná konferencia SEKCAMA SOS SLS experimentálna onkológia, diagnostika, genetika, chirurgická terapia, rádioterapia, systémová terapia, podporná terapia, case report a varia pri ochoreniach prsníkovej žľazy hotel Holiday Inn, Bratislava