3. konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky (do roku 2004 Hradecké dny, 8. ročník)

- , Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Oznámení & Výzva k aktivní účasti ve formátu pdf.

Organizátoři

 • Klinika onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové
  Sokolská 581 500 05 Hradec Králové
  doc. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D., e-mail: odrazka@fnhk.cz
  Zdena Václavíková, e-mail: vaclavikova@fnhk.cz
 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
 • Nadace Východočeská onkologie

Aktivní účast

 • Registrace k aktivní účasti nejpozději 30. listopadu 2006
 • autoři se mohou k aktivní účasti hlásit v rámci registrace na www.srobf.cz
 • Přihláška k aktivní účasti obsahuje: název příspěvku, jména, příjmení a pracoviště všech autorů a e-mail 1. autora.
 • Autoři přijatých příspěvků budou vyzváni, aby zaslali plný text včetně obrazové dokumentace (CD nebo e-mail).
 • Struktura a podrobné pokyny pro autory jsou obsahem Oznámení & Výzvy k aktivní účasti
 • Příspěvek v plném znění nejpozději 31. prosince 2006
 • Přijaté příspěvky budou prezentovány ve formě přednášky nebo posteru.
 • Příspěvky budou uveřejněny v plném znění ve sborníku konference (ISBN).

Registrace

 • Registrace k pasivní účasti nejpozději 31. prosince 2006
 • Online registrace na www.srobf.cz
 • případně poštou, faxem nebo e-mailem
 • Registrační poplatek 800,- Kč
 • Registrační poplatek hrazený na místě je 1000,- Kč.
Definitivní program konference bude k dispozici v lednu 2007 na www.srobf.cz

Cílem konference je výměna zkušeností z klinické praxe a výzkumu v těch oblastech radiační onkologie, fyziky a biologie, které jsou v současné době v popředí zájmu.
Pozornost bude věnována především níže uvedeným tématům.
16. února 2007 Pátek 09:00-17:00
 • Zevní radioterapie
  • moderní 3D techniky (3D-CRT, IMRT, IGRT)
  • definice cílového objemu
  • toxicita léčby
 • Brachyterapie
  • HDR aplikace
  • definice cílového objemu
 • Radiační fyzika a biologie
  • verifikace modulovaných svazků
  • matematické modely (efekt záření a toxicita)
17. února 2007 Sobota 09:00-13:00
 • Kombinace radioterapie a chemoterapie
  • radioterapie versus chemoradioterapie
  • chirurgie a chemoradioterapie
  • toxicita chemoradioterapie

Kontakt: odrazka@fnhk.cz

Web: http://www.srobf.cz

 • Přidat do kalendáře: 2007-02-16 00:00:00 2007-02-17 23:59:59 Europe/Prague 3. konference Společnosti Radiační Onkologie, Biologie a Fyziky (do roku 2004 Hradecké dny, 8. ročník) Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, Hradec Králové