3. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2012

- , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata pro třetí ročník kolokvia:

 • Cílená onkologická léčba v kontextu multidisciplinárního přístupu k individuálnímu nemocnému
 • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu močového měchýře a novinky v léčbě pokročilého karcinomu prostaty
 • Využití cílené terapie ve všech fázích léčby karcinomu prsu
 • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu rekta
 • Nové možnosti léčby maligního melanomu, na kom leží zodpovědnost v rámci systémové terapie
 • Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu děložního těla
 • Nové algoritmy podpůrné léčby hematologických malignit a solidních tumorů

Paralelní program:

 • Paliativní seminář se zapojením praktických lékařů
 • Sesterská sekce se zaměřením na vzdělávání ve specializovaných odbornostech
 • Pacientská sekce se zaměřením na dobrovolnictví

Typ akce: kongres s mezinárodní účastí

Program:

Oznámení:

Vážení kolegové,

se vznikem Komplexních onkologických center se rozdělila dříve jednotná populace onkologů na dvě skupiny. Osud pacienta přitom závisí stejnou měrou na práci lékařů jak v centrech, tak i mimo ně a především na jejich vzájemné spolupráci. Zatímco se velmi často hovoří o problémech KOC, vůbec se nemluví o problémech lékařů pracujících mimo ně. Nevíme tedy, jaké jsou jejich pracovní podmínky a problémy. Proto jsme se rozhodli v rámci PragueONCO 2012 uspořádat setkání těch lékařů, kterým na společné komunikaci záleží, jedním z nich bude i předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, dr.h.c.. Rádi bychom také využili přítomnosti zahraničních kolegů, kteří by nás mohli inspirovat při řešení problémů a informovat o fungujících zahraničních modelech. Setkání se uskuteční 26. 1. 2012, v 15 hodin, v Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9).

Pokud byste měli zájem o účast, která je bezplatná, přihlaste se na adrese: p.zavodna@wemakemedia.cz pod heslem: Centra a necentra.

Registrace:

 • On-line přihlášení k aktivní a pasivní účasti na stránkách kongresu do 31. 12. 2011
 • Abstrakta přednášek a posterů lze vkládat pouze v rámci on-line registrace do termínu 31. 12. 2011.
 • Veškeré informace o kolokviu (program, registrace, ubytování, instrukce pro zpracování abstrakt, kontakty) naleznete na www.pragueonco.cz

Kontakt: v.lazarova@wemakemedia.cz

Web: http://www.pragueonco.cz/

Vážení kolegové,

se vznikem Komplexních onkologických center se rozdělila dříve jednotná populace onkologů na dvě skupiny. Osud pacienta přitom závisí stejnou měrou na práci lékařů jak v centrech, tak i mimo ně a především na jejich vzájemné spolupráci. Zatímco se velmi často hovoří o problémech KOC, vůbec se nemluví o problémech lékařů pracujících mimo ně. Nevíme tedy, jaké jsou jejich pracovní podmínky a problémy. Proto jsme se rozhodli  v rámci PragueONCO 2012 uspořádat setkání těch lékařů, kterým na společné komunikaci záleží, jedním z nich bude i předseda České onkologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc, dr.h.c.. Rádi bychom také využili přítomnosti zahraničních kolegů, kteří by nás mohli inspirovat při řešení problémů a informovat o fungujících zahraničních modelech. Setkání se uskuteční 26. 1. 2012, v 15 hodin, v  Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9).

 

Pokud byste měli zájem o účast, která je bezplatná, přihlaste se na adrese: p.zavodna@wemakemedia.cz  pod heslem: Centra a necentra.

 

 • Přidat do kalendáře: 2012-01-26 00:00:00 2012-01-27 23:59:59 Europe/Prague 3. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2012 Témata pro třetí ročník kolokvia: Cílená onkologická léčba v kontextu multidisciplinárního přístupu k individuálnímu nemocnému Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu močového měchýře a novinky v léčbě pokročilého karcinomu prostaty Využití cílené terapie ve všech fázích léčby karcinomu prsu Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu rekta Nové možnosti léčby maligního melanomu, na kom leží zodpovědnost v rámci systémové terapie Multidisciplinární přístup k léčbě karcinomu děložního těla Nové algoritmy podpůrné léčby hematologických malignit a solidních tumorů Paralelní program: Paliativní seminář se zapojením praktických lékařů Sesterská sekce se zaměřením na vzdělávání ve specializovaných odbornostech Pacientská sekce se zaměřením na dobrovolnictví Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 – Vysočany