3. psychoonkologické sympozium

, Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, Hradec Králové

V roce 2012 se uskuteční již 3. ročník sympózia, tentokrát na téma Kvalita života.

Pořadatel:

Psychoonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP

Pod záštitou:

  • České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Asociace klinických psychologů
  • České asociace sester
  • Děkana FVZ UO

Registrace:

  • Přihlášku k účasti odešlete prosím poštou nebo emailem do 1.9.2012
  • přihláška je součástí programu sympózia

Program:

Oznámení:

  • Přidat do kalendáře: 2012-09-12 10:00:00 2012-09-12 23:59:59 Europe/Prague 3. psychoonkologické sympozium V roce 2012 se uskuteční již 3. ročník sympózia, tentokrát na téma Kvalita života. Univerzita obrany Fakulta vojenského zdravotnictví, Třebešská 1575, Hradec Králové