34. ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENDOSKOPICKÉ DNY A ESGE LIVE DEMONSTRATION 2014

- , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Letošní ročník konference se uskuteční ve spolupráci s Endoskopickou společností gastrointestinální endoskopie. Účast renomovaných zástupců evropského i světového endoskopického společenství bude znamenat sama o sobě velké obohacení obsahu, nadto umožní přirozenou konfrontaci jednotlivých endoskopických škol. Účastníci tak budou mít možnost posoudit specificitu domácí endoskopické školy ve srovnání se školou italskou, německou či asijskou.

Demonstrace zahrnou celou škálu endoskopických metod, přičemž vedle metod méně obvyklých až unikátních jako jsou EndoBarrier, transparietální evakuace žaludku, POEM a endosonografická terapie se bude klást důraz na základní endoskopické principy, klinické souvislosti a spolupráci se systémově zaměřenými jinými specializacemi, jako je například patologie.

Překlad do češtiny bude zajištěn.

Účast zdravotních sester coby respektovaných partnerů v endoskopických kolektivech vítána.

Program

Konferenční web

Aktivní účast

Registrace

 • časná registrace do 30.6.2014

Během konference možnost

 • neformálně diskutovat s G. Costamagnou (Řím) nejjefektivnější způsoby kanylace žlučových cest
 • seznámit se s novými způsoby hemostázy (L. Aabakken, Oslo, ESGE president elect, R. Keil, FN Motol)
 • zvážit s T. Huclem (IKEM) přínos konceptu NOTES
 • posoudit nový doporučený postup ESGE o koloskopických stentech (S. Meisner, Kodaň)
 • shlédnout cholangioskopii a intrakorporální litotrypsi v provedení N. Reddyho (Hyderabad, Indie)
 • posoudit potenciál mikroendoskopie (A. Meining, Mnichov)
 • ujistit se, že průlomovou metodou v léčbě achalázie je POEM (J. Martínek, IKEM)
 • shlédnout a porovnat bariatrické metody EndoBarrier a aspirace (M. Beneš, IKEM; E. Machytka, FN Ostrava)
 • ubezpečit se, že koloskopie může být bezbolestná (P. Falt, Vítkovická nemocnice; P. Vítek, Nemocnice Frýdek-Místek; S. Cadoni, Padova)
 • posoudit stav screeningu kolorektálního karcinomu a úlohy koloskopie v něm (M. Zavoral, ÚVN)
 • Přidat do kalendáře: 2014-09-12 00:00:00 2014-09-13 23:59:59 Europe/Prague 34. ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENDOSKOPICKÉ DNY A ESGE LIVE DEMONSTRATION 2014 Letošní ročník konference se uskuteční ve spolupráci s Endoskopickou společností gastrointestinální endoskopie. Účast renomovaných zástupců evropského i světového endoskopického společenství bude znamenat sama o sobě velké obohacení obsahu, nadto umožní přirozenou konfrontaci jednotlivých endoskopických škol. Účastníci tak budou mít možnost posoudit specificitu domácí endoskopické školy ve srovnání se školou italskou, německou či asijskou. Demonstrace zahrnou celou škálu endoskopických metod, přičemž vedle metod méně obvyklých až unikátních jako jsou EndoBarrier, transparietální evakuace žaludku, POEM a endosonografická terapie se bude klást důraz na základní endoskopické principy, klinické souvislosti a spolupráci se systémově zaměřenými jinými specializacemi, jako je například patologie. Překlad do češtiny bude zajištěn. Účast zdravotních sester coby respektovaných partnerů v endoskopických kolektivech vítána. Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, 190 00 Praha 9 – Vysočany