4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika

- , hotel Voroněž, Brno

Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro čtvrtý ročník bylo zvoleno téma:

E-learning v morfologických oborech medicíny : elektronická podpora výuky v pre- a postgraduálním studiu anatomie, histologie a embryologie člověka

Oznámení:

Sekretariát

Masarykova univerzita
Institut biostatistiky a analýz
Ivana Kazlepková
Kamenice 3
625 00 Brno
email: kazlepkova@iba.muni.cz
tel.: +420 549 49 4321

Aktivní účast

  • 10. 10. 2010 Odeslání stručného abstraktu příspěvku v rozsahu cca 250 slov.
  • 24. 10. 2010 Vyrozumění autorům o přijetí příspěvků
  • 17. 11. 2010 Dodání plné verze příspěvku v rozsahu nejméně 800 slov. Příspěvek bude obsažen v konferenčním elektronickém sborníku na CD-ROM s ISBN.

Registrace

Program konference bude strukturován okolo následujících témat:
  • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů: telemedicína, webové obrazové archivy, výukové portály, multimediální učební pomůcky.
  • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách.
  • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků.
  • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů: hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů, podpora výuky zahraničních studentů.
  • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek.
  • Legislativní problematika, autorská práva.

Web: http://www.mefanet.cz/konference-2010

  • Přidat do kalendáře: 2010-11-24 00:00:00 2010-11-25 23:59:59 Europe/Prague 4. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika Vedle obecných aspektů e-learningu se bude konference zabývat i dopadem tohoto fenoménu na konkrétní obor medicíny. Pro čtvrtý ročník bylo zvoleno téma: E-learning v morfologických oborech medicíny : elektronická podpora výuky v pre- a postgraduálním studiu anatomie, histologie a embryologie člověka hotel Voroněž, Brno