4.konference s mezinárodní účastí Analytická cytometrie

- , Hotel Myslivna, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Organizátoři očekávají účast 200 odborníků, včetně řady známých renomovaných přednášejících ze zahraničí.

Pořadatel

Česká společnost analytické cytologie BFÚ AV ČR
Královopolská 135
612 65 Brno

1. oznámení

- Dopis Doc. RNDr. Aloise Kozubíka, CSc., výbor České společnosti pro analytickou cytologii (CSAC)
- detailní informace jsou již k dispozici na www.csac.cz/cytometry4/

Registrace

Registrace je již možná online na stránkách www.csac.cz/cytometry4/

Aktivní účast

  • Pokyny pro přednášející naleznete na webových stránkách www.csac.cz/cytometry4/
  • termín pro zaslání abstrakt v angličtině je do 15.4.2007 (prosíme o dodržení)
  • Pokyny pro psaní abstrakt naleznete na webových stránkách www.csac.cz/cytometry4/ (souhrny budou publikovány v časopise Cytometry, proto pořadatelé prosí o zvýšenou pozornost při přípravě materiálů a dodržení pokynů)

Vědecký program bude upřesněn po 15. dubnu.

Kontakt: prof.MUDr.T.Eckschlager,CSc.

Web: www.csac.cz/cytometry4/

  • Přidat do kalendáře: 2007-06-23 00:00:00 2007-06-26 23:59:59 Europe/Prague 4.konference s mezinárodní účastí Analytická cytometrie Organizátoři očekávají účast 200 odborníků, včetně řady známých renomovaných přednášejících ze zahraničí. Hotel Myslivna, Brno