4. MELANOMOVÝ DEN & 3. SYMPOZIUM ESTETICKÉ MEDICÍNY

- , Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, Hradec Králové

Pořádají:

 • Česká akademie dermatovenerologie
 • Česká dermatologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně
 • Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a FN Na Bulovce Praha
 • Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF UK v Hradci Králové
 • Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN v Hradci Králové

Pod záštitou:

 • Doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, PhD, děkana UK 2. LF
 • Prof. MUDr. Vladimíra Paličky,CSc., dr. h. c., děkana UK LF Hradec Králové
 • Prof. MUDr. Prymuly, CSc., Ph.D., ředitele FN Hradec Králové

Prezident konference:

 • Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Odborní garanti:

 • Prim. MUDr. Eugen Kubala,
 • Prof. MUDr. Jiří Petera, PhD.,
 • Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
 • Přidat do kalendáře: 2010-09-10 00:00:00 2010-09-11 23:59:59 Europe/Prague 4. MELANOMOVÝ DEN & 3. SYMPOZIUM ESTETICKÉ MEDICÍNY Výukové centrum LF a FN Hradec Králové, Hradec Králové