4. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách

, hotel Vienna House Andels. Prague, Stroupežnického 21, Praha 5 Smíchov

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 4. ročník Dne mladých onkologů 2022 s podtitulem "Nalejvárna v 15 minutách" dne 10. listopadu, Vienna House Andel’s Prague. 

Odborný garant semináře

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace

  • Registrace a přihlášení na akci bude k dispozici na www.teoconsulting.cz
  • Kapacita je omezena 

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Den mladých onkologů v rámci KVMO v roce 2022 podporuje

Hlavní partneři semináře:

        

Partneři semináře:

       

Vystavovatel:

  

  • Přidat do kalendáře: 2022-11-10 00:00:00 2022-11-10 23:59:59 Europe/Prague 4. ročník Dne mladých onkologů aneb nalejvárna v 15 minutách Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 4. ročník Dne mladých onkologů 2022 s podtitulem "Nalejvárna v 15 minutách" dne 10. listopadu, Vienna House Andel’s Prague.  hotel Vienna House Andels. Prague, Stroupežnického 21, Praha 5 Smíchov