4. workshop CELL - projektu„ Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

- , posluchárna Psychiatrické kliniky, 1. patro (budova G), Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadatel

CELL - Česká leukemická skupina - pro život

Oznámení

Mapy

29.dubna 2010 13:00 – 17:00 – pre-workshop

Laboratorní dg. invazivních mykotických infekcí pomocí klasických a sérologických metod - zkušenosti, interpretace výsledku, návrh doporucených postupu – setkání mikrobiologu

 1. Invazivní mykotické infekce a jejich diagnostika
  1. Úvod
  2. Invazivní infekce zpusobené kvasinkami a jejich laboratorní diagnostika
  3. Invazivní infekce zpusobené vláknitými houbami a jejich laboratorní diagnostika
  4. Kultivacní média, diagnostické sety, soucasné možnosti v CR
 2. Zkušenosti s praktickým vyšetrováním z jednotlivých pracovišt CR-SK
 3. Návrh doporucených postupu
  1. Charakterizace nepodkrocitelného minima pro:
   • Odber vzorku, transport do laboratore
   • Mikroskopie
   • Kultivace
   • Sérologie
  2. Identifikacní postupy
   • Identifikace kandid
   • Identifikace vláknitých hub
  3. Diskuse

30.dubna 2010 08:30 – 17:00 – vlastní workshop

Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami

 1. Empirická antimykotická lécba
  1. Empirická antimykotická léčba – historie, princip, jednotlivé skupiny léku
  2. Volba antimykotik pro empirickou antimykotickou lécbu u nemocných na ruzných typech antimykotické profylaxe
  3. Vlastní zkušenosti s empirickou antimykotickou lécbou na jednotlivých hematoonkologických pracovištích – rízená panelová diskuze
 2. Preemptivná antimykotická lécba
  1. Preemptivní antimykotická lécba – princip, výhody/nevýhody
  2. Preemptivní antimykotická terapie – biomarkery :
   • Serologie (GM, BG)
   • PCR
  3. Preemptivní antimykotická terapie - plicní infiltráty jako marker volby empirické/ preemptivní/ cílené antimykotické terapie a jejich dif. dg.:
   • Využití RTG, CT, HRCT pro preemptivní volbu antimykotik
   • Biopsie (klasická, tenkojehlová) a zejména vyšetrení z tohoto materiálu
   • BAL – možnosti provedení a rizika u hematoonkol. pac.
   • Vyšetrení z tekutiny z BAL pomocí následujících metod:
    • Mikroskopie, kultivace, cytologie, biochemie
    • Serologie
    • PCR
  4. Vlastní zkušenosti s preemptivní antimykotickou lécbou (serologie, PCR, a zejména pak BAL event. biopsie) na jednotlivých hematoonkologických pracovištích – rízená panelová diskuze

Kontakt: MUDr. Zdeněk Ráčil, PhD; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Web: http://www.leukemi...g/cz/aktuality/#36

 • Přidat do kalendáře: 2010-04-29 00:00:00 2010-04-30 23:59:59 Europe/Prague 4. workshop CELL - projektu„ Empirická a preemptivní antimykotická léčba u nemocných s hematologickými malignitami posluchárna Psychiatrické kliniky, 1. patro (budova G), Brno