42. Česko-slovenský chirurgický kongres

- , Hotel Orea Pyramida v Praze

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Kongres pořádá Česká chirurgická společnost, Slovenská chirurgická společnost a Sekce chirurgických oborů České asociace sester s podporou Chirurgické kliniky 2. LF UK a ÚVN a s garancí České onkologické společnosti, České gastroenterologické společnosti, České společnosti pro úrazovou chirurgii a České asociace sester.

Program:

Aktivní účast:

Registrace:

Web kongresu

  • Přidat do kalendáře: 2016-09-14 00:00:00 2016-09-16 23:59:59 Europe/Prague 42. Česko-slovenský chirurgický kongres Hotel Orea Pyramida v Praze