46. ročník Brněnských onkologických dnů a 36. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , BVV Výstaviště 405/1 603 00 Brno-střed

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

46. ročník Brněnských onkologických dnů a 36. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční v termínu od 12. do 14. října 2022. Letošní ročník se uskuteční opět v klasické prezenční formě, jak tomu bylo zvykem až do roku 2019, před nástupem pandemie. Registrace k aktivní i pasivní účasti je spuštěna. Termín zasílání příspěvků je 15. června 2022.

Program bude nově zahájen již ve středu dopoledne zajímavými edukačními bloky věnujícími se mimo jiné pneumoonkologii, sarkomům či farmacii. Součástí BOD a KNZP budou tradiční setkání „PharmAround“, „GlioMeeting“ a „Vzdělávací seminář pro praktické lékaře a neonkology“, které se uskuteční ve středu odpoledne.

Čtvrteční a páteční program nabídne kromě edukačních bloků zaměřených např. na problematiku karcinomu prsu, gastrointestinálních nádorů či na precizní medicínu rovněž „Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky“, jejíž součástí bu

dou i praktické workshopy, a také tematiku laboratorní diagnostiky v onkologii. Nejen pro mladé lékaře je určen čtvrteční workshop Sdělování závažných zpráv.

Letos navazujeme na v loňském roce úspěšnou mezinárodní páteční sekci s názvem iBOD, jejíž součástí budou novinky z ASCO a ESMO konferencí. Přednášet budou tuzemští i zahraniční experti, celá sekce iBOD se uskuteční v anglickém jazyce. Součástí bude také interaktivní setkání věnované mladým (nejen) onkologům.

V neposlední řadě bychom Vás chtěli upozornit na páteční program věnovaný problematice patient-centred cancer care and survivorship.

Aktivní účast 

Pasivní účast

Odborný program

Organizační a programový sekretariát 2022

  • MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (předsedkyně programového výboru)
  • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D.(předseda organizačního výboru)
  • Radka Babáková (organizace akce, komunikace s firmami, registrace externích účastníků)
  • Mgr. Jana Lounová (organizace a koordinace odborného programu)
  • Mgr. Anna Svobodová (tisková mluvčí MOÚ, správa webu, příprava textových podkladů a tiskovin)
  • Hana Hrušatová (fakturace)
  • Mgr. Radek Halouzka (uzavírání smluv)

V rámci BOD se také tradičně uskuteční celá řada doprovodných akcí. Postupně o nich budeme přinášet informace:

Aktuální informace
na stránkách konference www.onkologickedny.cz

  • Přidat do kalendáře: 2022-10-12 00:00:00 2022-10-14 23:59:59 Europe/Prague 46. ročník Brněnských onkologických dnů a 36. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 46. ročník Brněnských onkologických dnů a 36. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se uskuteční v termínu od 12. do 14. října 2022. Letošní ročník se uskuteční opět v klasické prezenční formě, jak tomu bylo zvykem až do roku 2019, před nástupem pandemie. Registrace k aktivní i pasivní účasti je spuštěna. Termín zasílání příspěvků je 15. června 2022. BVV Výstaviště 405/1 603 00 Brno-střed