5. kongres chirurgie jater, žlucových cest a pankreatu

- , Kongresové centrum hotelu Parkhotel Plzeň, Plzeň

Hlavní témata

 1. Maligní nádory
 2. Benigní onemocnění
 3. Poranění jater, žlučových cest a pankreatu
 4. Varia

Aktivní účast

Registrace

Pořadatelé kongresu

 • Česká chirurgická společnost ČLS JEP
 • Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň

Záštita nad kongresem

 • Bc. Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje
 • Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně
 • Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka FN Plzeň
 • doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni

Prezident kongresu

 • prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.

Členové vědeckého výboru

 • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
 • prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
 • prof. MUDr. Robert Gürlich, Ph.D.
 • prof. MUDr. Alexander Ferko, Ph.D.
 • prof. MUDr. Zdeněk Krška, CSc.
 • doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
 • doc. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
 • doc. MUDr. Vladimír Visokai, CSc.
 • doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D.
 • doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

Organizační výbor

 • doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
 • as. MUDr. Alan Sutnar, Ph.D.
 • MUDr. Václav Liška, Ph.D.
 • MUDr. Jakub Fichtl
 • Bc. Marta Štruncová
 • Jiřina Haasová

Pořádající agentura

 • Euroverlag s.r.o.

Program

Web: http://www.chirurg...?action=cz_default

 • Přidat do kalendáře: 2011-06-08 00:00:00 2011-06-09 23:59:59 Europe/Prague 5. kongres chirurgie jater, žlucových cest a pankreatu Hlavní témata Maligní nádory Benigní onemocnění Poranění jater, žlučových cest a pankreatu Varia Kongresové centrum hotelu Parkhotel Plzeň, Plzeň