8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie

- , Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Témata letošního ročníku: 

 • Role patologa v personalizované zdravotní péči
 • Workshop "Sekvenování nové generace ve vaší laboratoři"
 • Moderní techniky v histologické laboratoři

Místo konání

 • Regionální centrum Olomouc
 • Teoretické ústavy LF UK Olomouc

Akce zahrnuje

 • 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
 • 98. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP
 • 4. Olomoucké dny histologických laborantů

Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastnící obdrží potvrzení.

Pořadatelé

 • Společnost českých patologů ČSL JEP
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie
 • Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Oznámení

Kontakt: info.lmp@seznam.cz

Informace od ledna 2012 na:  http://lmp.upol.cz

 • Přidat do kalendáře: 2012-04-27 00:00:00 2012-04-28 23:59:59 Europe/Prague 8. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie Témata letošního ročníku:  Role patologa v personalizované zdravotní péči Workshop "Sekvenování nové generace ve vaší laboratoři" Moderní techniky v histologické laboratoři Olomouc