9. mammologické sympozium

, Policejní akademie ČR, Lhotecká 7/559, Praha 4, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

9. mammologické sympozium (25. 11.) navazuje na 13. onkologicko-urologické sympozium (23. - 24. 11.)

Prezidenti sympozia:
Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Ve spolupráci s Onkologickou klinikou FN v Olomouci

Organizační zajištění:
Agentura Bonus, spol. s r.o., Korunní 63, 120 00 Praha 2
tel.: 224 251 411, 224 255 586, fax.: 222 520 081
www.agentura-bonus.cz

e-mail: bonus@vol.cz Konečný program 13. onkologicko-urologických a  9. mammologických sympozií naleznete zde ve formátu pdf.

nebo dále:

pátek 25.11. 2005

Registrace, prohlídka stánků farmaceutických firem, instalace posterů }(8.00 - 9.00)

Zahájení: MUDr. Petr Malý, ředitel FTN; Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (9.00 - 9.10)

Téma: Včasný záchyt karcinomu prsu

Koordinátoři: prim. MUDr. Karol Cwiertka; prim. MUDr. Vladimír Bella, CSc.; Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD

 1. Analýza populačně specifických mutací genu BRCA1 – pilotní studie ve skupině neselektovaných pacientek s karcinomem prsu (9.10 - 9.18)
  Zikán M., Pohlreich P., Novotný J., Kleibl Z., Janatová M., Pavlišta D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Praha Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 2. Mammografický screening v ČR - stav projektu v roce 2005 (9.18 - 9.30)
  Svobodník A., Daneš J., Skovajsová M., Bartoňková H., Klimeš O., Švihálek J., Dušek L.
  CBA MU, Brno
 3. Vliv screeningu na diagnosticko - léčebné spektrum karcinomu prsu (9.30 - 9.38)
  Chromý M., Haloun K., Matějka M.
  Chirurgické oddělení, Nemocnice Č. Budějovice
 4. Diagnostika včasných stádií karcinomu mléčné žlázy ve FN Brno(9.38 - 9.46)
  Dvořák K., Jandáková E., Pačovský Z.
  Mammodiagnostické oddělení, FN Brno
 5. Prispieva ultrasonografické vyšetrenie prsníkov k včasnému záchytu karcinómu prsníka? (9.46 - 9.54)
  Bella V., Zámečníková E., Malatin D., Klačko J.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
 6. Včasný záchyt karcinómu prsníka – mikrokalcifikáty (9.54 - 10.02)
  Klačko J., Bella V., Malatin D.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
 7. ROLL – nová metoda detekce nehmatného karcinomu prsu (10.02 - 10.10)
  Strnad P., Rob L., Michalová K., Moravcová Z., Chod J., Halaška M.
  Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol, PrahaDiskuse (10.10 - 10.30)

  Sympozium firmy ROCHE

  ( Ibandronát. Jeho postavení v léčbě karcinomu prsu10.30 - 11.00)
  Koordinátoři: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; MUDr. Martin Foldyna

  Přestávka(11.00 - 12.10)
  (občerstvení, prohlídka stánků farmaceutických firem)
 8. Inflamatorny karcinom prsníka (12.10 - 12.18)
  Wagnerová M.
  VOÚ, Klinika radioterapie a onkologie, Košice
 9. Low dose rate brachyterapie u žen s karcinomem prsu po konzervativním chirurgickém výkonu – zkušenosti Ústavu radiační onkologie FN Na Bulovce (12.18 - 12.26)
  Kmoníčková E., Mikšátková Z., Homola L.
  Ústav radiační onkologie FNB a 1. LF UK, Praha
 10. 10. Vliv radiační terapie na vznik lokálních recidiv u karcinomu prsu(12.26 - 12.34)
  Gatěk J., Čecháček M., Zajíc J., Hradská K., Hnátek L., Duben J., Dudešek B., Musil V.
  Chirurgické oddělení Nemocnice Atlas, Zlín, Radioterapie FN Olomouc Praha
 11. Neoadjuvantní chemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu prsu (12.34 - 12.42)
  Brančíková D., Spurný V., Adámková-Krákorová D., Čoupková H., Bednařík O.
  Oddělení klinické a radiační onkologie, FN u sv. Anny, BrnoRDiskuse (12.42 - 12.55)

  Sympozium firmy AMGEN


  Dodržování dávkové intenzity v adjuvantní léčbě karcinomu prsu. Studie DIEP (12.55 - 13.25)
  Koordinátoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, PhD. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

  Téma: Epidemiologie, biomedicína

  Koordinátoři: Doc. MUDr. Ladislav Dušek, PhD.; Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
 12. Webový portál SVOD epidemiologie zhoubných nádorů v 1 České republice v on-line dostupných analýzách a zpravodajství (13.25 - 13.33)
  Dušek L., Žaloudík J., Abrahámová J., Vyzula R., Mužík J., Koptíková J., Kubásek M.,
  CBA MU Brno, MOÚ Brno, Onkologické oddělení FTN, Praha
 13. Projekt UIRON („Universal information robot in oncology“): přínos metod umělé inteligence v biomedicíně a klinické praxi (13.33 - 13.41)
  Lidman P., Staníček Z., Procházka F., Mužík J., Dušek L., Vyzula R., Andres P.
  MOÚ Brno, ÚVT MU Brno, CBA MU, BrnooddDiskuse (13.41 - 13.50)
  Oběd
  prohlídka stánků farmaceutických firem (13.50 - 15.15)

  Sympozium firmy NOVARTIS

  Téma I.: Femara v adjuvantní léčbě karcinomu prsu (15.15 - 15.45)
  Koordinátoři: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. ; MUDr. Zdeněk Mechl, PhD.
  Téma II.: Zometa a její použití v léčebném schématu karcinomu prsu
  Koordinátoři: prim. MUDr. Katarína Petráková; MUDr. Zdeněk Mechl, PhD.

  Téma: Chirurgie a nepokročilý karcinom prsu

  Koordinátoři: Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.; Prof. MUDr. Jindřich Macháček, CSc.; prim. MUDr. Milan Kohoutek
 14. Falešná negativita v diagnostice karcinomu prsu – vývoj a perspektivy (15.45 - 15.53)
  Macháček J., Houserková D., Cwiertka K.
  Onkologická a radiologická klinika FN, Olomouc
 15. Sentinelová uzlina u karcinomu prsu a její aktuální kontroverze (15.53 - 16.01)
  Heroková J., Zonča P., Kraft O.
  Centrum mammologické péče, Ostrava
 16. Biopsie sentinelové uzliny u DCIS (16.01 - 16.09)
  Pavlišta D., Zikán M., Strunová M., Janoušek M., Krutinová D.
  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK, Prahae
 17. 17. Má význam detekce sentinelové uzliny u duktálního karcinomu in situ? Naše zkušenosti (16.09 - 16.17)
  Kubala O., Prokop J., Satinský I., Kraft O., Čuřík R., Schwarz P., Dedek V.
  Chirurgická klinika, klinika nukleární medicíny, ústav patologie FNsP, Ostrava
 18. Chirurgická léčba časných stádií karcinomu prsu (16.17 - 16.25)
  Sůvová B., Hes O., Hlaváčková M., Záhlava J. M
  Chirurgická klinika FN, PlzeňDiskuse (16.25 - 16.40)

  Sympozium firmy SANOFI AVENTIS

  Téma: Taxotere v léčbě karcinomu prsu (16.40 - 17.20)
  Koordinátoři: Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.; prim. MUDr. Katarína Petráková; MUDr. Zdeněk Linke; prim. MUDr. Milan Kohoutek

Postery:

 1. Vakuová biopsie prsu v detekci časného karcinomu prsu
  Brančíková D., Spurný V., Bednařík O., Kašpar M., Wechsler J., Říčková H.
  I. chirurgická klinika FN u sv. Anny, Brno, FEMMA Brnoa
 2. Geneticky podmíněné nádory
  Kopecká P., Kopecký J.
  Mammocentrum Femina, Ostrava
 3. Mezioborová spolupráce při léčbě ca prsu Geryk P.
  Chirurgické oddělení NsP, Nový Jičín
 4. Možnosti detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu
  Engelová D., Kalajová R.
  Chirurgická klinika FN Na Bulovce, Praha
 5. Léčebné výsledky pacientek s karcinomem prsu léčených v období 1995-1999 podle diagnosticko-léčebného protokolu ústavu radiační onkologie 1. LF UK a FNB a komparace s daty zemí EU
  Stáhalová V., Betlachová L., Hesová M., Šedivá M., Malý M.
  Ústav radiační onkologie 1. LF UK a FNB, Praha, SZÚ Praha
 6. Psychosociální podmíněnost vzniku nádorových onemocnění
  Spurná Z.
  Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny, Brno
 7. Samovyšetrovanie prsníkov a jeho vplyv na včasný záchyt karcinómu prsníka v ženskej populácii
  Zámečníková E., Bella V., Malatin D., Klačko J.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
 8. Móže prispieť digitálna termografia a mikrovlnná radiometria k včasnému záchytu karcinómu prsníka?
  Bella V., Malatin D., Klačko J., Zámečníková E.
  Národný onkologický ústav, Bratislava, SR
 9. Radiální jizva – diagnostika a follow up
  Šťovíčková M., Frýbová J.
  Mammacentrum, DTC, Praha
 10. Mikrometastázy karcinomu prsu v sentinelové uzlině - diagnostika, klinický význam, terapie
  Julínek S., Winkler R.
  Oddělení jednodenní chirurgie, Palas Athena, Praha
 11. Pokročilý karcinom prsu – sanační mastektomie
  Zedníková-Dundová I., Sůvová B.
  Chirurgická klinika FN, Plzeň

Závěr sympozia: prim.MUDr. Jana Vočková

Společenské setkání účastníků sympozií 18.00

Kontakt: onkolog@ftn.cz

Web: www.agentura-bonus.cz

 • Přidat do kalendáře: 2005-11-25 00:00:00 2005-11-25 23:59:59 Europe/Prague 9. mammologické sympozium 9. mammologické sympozium (25. 11.) navazuje na 13. onkologicko-urologické sympozium (23. - 24. 11.) Policejní akademie ČR, Lhotecká 7/559, Praha 4, Praha