9. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO

- , Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. World Interdisciplinary Oncology Colloquium.

Incidence a prevalence malignit v České republice podobně jako v celém světě stoupá, a tak se onkologie stává klíčovou medicínskou disciplínou. PragueONCO se snaží klást důraz na multidisciplinární chápání a řešení problematiky onkologických onemocnění. Již devátým rokem se u příležitosti této odborné vzdělávací akce sejdou čeští a zahraniční onkologové zároveň se specialisty ostatních medicínských oborů, kteří řeší problematiku zhoubných nádorů. Programová pestrost a kvalita patří k hlavním charakteristikám odborné části kolokvia PragueONCO. V průběhu tří dnů budou prezentována volná sdělení, proběhne posterová sekce, diskuzní setkání u kulatého stolu a odborná fóra. Odborný program kolokvia se bude věnovat také nelékařským zdravotnickým pracovníkům a pacientům. Vzdělávací odborná část bude zaměřena i na paliativní péči.

Záštitu nad kolokviem převzaly

 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky | Magistrát hl. města Prahy
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP | Neuroonkologická sekce České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP | Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká internistická společnost ČLS JEP | Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • Česká urologická společnost ČLS JEP | Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
 • Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP
 • Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta UK | 2. lékařská fakulta UK | 3. lékařská fakulta UK
 • Česká asociace sester
 • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Registrace

Anonce programu kolokvia

Pozvánky a oznámení

Předběžná témata pro devátý ročník kolokvia PragueONCO 2018:

středa 24. 1. 2018

 • State of the Art
 • Highlight from the 2018 Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco

čtvrtek 25. 1. 2018

 • Nejčastější chyby v diagnostice a léčbě karcinomu ovaria
 • Karcinom prsu
 • Zhoubné nádory gastrointestinálního traktu;

pátek 26. 1. 2018

 • Personalizovaný přístup v diagnostice a léčbě karcinomu prostaty
 • Karcinom plic
 • Hematoonkologie
 • Prevence v onkologii.

Paralelní sekce

 • neuroonkologická
 • sesterská
 • paliativní
 • posterová
 • pacientská.

Možnost aktivní účasti v rámci paralelní lékařské a posterové sekce je podmíněna zasláním abstraktu přednášky do 10. 12. 2017. Abstrakty můžete vkládat v rámci registrace na www.PragueONCO.cz.

Jednací jazyky: čeština, angličtina 
Pro zahraniční účastníky odborné lékařské sekce bude zajištěn simultánní překlad do angličtiny

Další informace najdete na webu konference

 • Přidat do kalendáře: 2018-01-24 00:00:00 2018-01-26 23:59:59 Europe/Prague 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. World Interdisciplinary Oncology Colloquium. Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9