Ambulance paliativní onkologické péče (APOP) - hodnocení dosavadní činnosti a perspektivy

, Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 23, 2 patro, velká posluchárna od 15.00 hod.

Regionální seminář paliativní onkologické péče. Seminář je součástí pravidelného vzdělávání lékařů, sester, sociálních pracovníků, spolupracovníků v rámci poskytování terénní zdravotnické péče a hospicové péče v regionu Královehradeckého kraje. Tématika semináře obsahuje vyhodnocení pětiletých zkušeností práce APOP ve FN Hradec Králové. Účast na semináři bude pro NLP ohodnocena kreditními body. Potvrzení o účasti obdržíte při registraci.

Pořadatelé:

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN
 • Hospic Anežky České v Červeném Kostelci
 • Nadace Východočeská onkologie

 

Program:

 1. Paliativní onkologická péče – problém zdravotní, sociální a ekonomický - prof.MUDr. S.Filip,DSc. (Klinika onkolgie a radioterapie LFUK a FN)
 2. Ambulance paliativní onkologické péče (APOP) ve FN – hodnocení - doc.MUDr. L.Slováček,Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN)
 3. Paliativní péče poskytovaná agenturou domácí zdravotní péče - H.Pekárková (Pracoviště ošetřovatelské péče s.r.o., Hradec Králové )
 4. Hospicová péče – nové trendy - prim.MUDr. J Král a MUDr. J. Svobodová (Hospic Anežky České v Červeném Kostelci)
 5. Sociální pracovnice v ambulantní a domácí péči - Mgr. M.Šimková (Oddělení sociální péče FN)
 6. Závěr – rozvíjení koncepce a další plán práce APOP - doc.MUDr. L.Slováček,Ph.D. (Klinika onkologie a radioterapie LFUK a FN)
 • Přidat do kalendáře: 2011-11-28 15:00:00 2011-11-28 23:59:59 Europe/Prague Ambulance paliativní onkologické péče (APOP) - hodnocení dosavadní činnosti a perspektivy Regionální seminář paliativní onkologické péče. Seminář je součástí pravidelného vzdělávání lékařů, sester, sociálních pracovníků, spolupracovníků v rámci poskytování terénní zdravotnické péče a hospicové péče v regionu Královehradeckého kraje. Tématika semináře obsahuje vyhodnocení pětiletých zkušeností práce APOP ve FN Hradec Králové. Účast na semináři bude pro NLP ohodnocena kreditními body. Potvrzení o účasti obdržíte při registraci. Fakultní nemocnice Hradec Králové, budova č. 23, 2 patro, velká posluchárna od 15.00 hod.