Best of ASCO a Pražské onkologické dny

- , Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2018 Annual Meeting, který přináší nejnovější poznatky prezentované každoročně na kongresu ASCO.

Pražské onkologické dny 

Best of ASCO Praha (6. - 7. 9. 2018)

Všechny konference The Best of ASCO využívají veškeré nové informace a výsledky klinických studií prezentovaných na pravidelném setkání ASCO. Jejich hlavním cílem je praktická aplikace všech nových poznatků do klinické praxe a přínos k péči o pacienty. Každý z těchto mítinků umožňuje hlubokou analýzu všech nových výsledků spolu s možností diskuze všech účastníků.
Je nám velkou ctí, že můžeme tento světový kongres představit i v České republice.

Pozvánky a oznámení

Registrace

Organizační výbor

  • Předsedové: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D.; MBA, prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  • Vědečtí sekretáři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA ; prim.MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
  • Členové: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.; prof. MUDr. Vitězslav Kolek, DrSc.; prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.; prof.MUDr.David Cibula, CSc.; doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Sledujte web konference The best of ASCO Praha 

  • Přidat do kalendáře: 2018-09-05 00:00:00 2018-09-07 23:59:59 Europe/Prague Best of ASCO a Pražské onkologické dny Akce navazuje na tradiční Motolské onkologické dny a Den prof. Staška. Součástí Pražských onkologických dnů bude i kongres Best of ASCO 2018 Annual Meeting, který přináší nejnovější poznatky prezentované každoročně na kongresu ASCO. Praha