Best of SABCS

- , Kongresové centrum hotelu Diplomat, Evropská 370/15, 16041 Praha 6-Dejvice

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Best of SABCS program umožňuje všem, kteří nemají možnost navštívit San Antonio, dozvědět všechny prezentované výsledky a spolu s kolegy nad nimi diskutovat. Účastníci Best of SABCS získají nejnovější informace z oblasti diagnostiky a terapie nádorů prsu, které budou prezentovány v prosinci 2017.

Pozor: změna termínu: původní termín: 17. - 19. 1. 2018, nový termín: 15. - 16. 1. 2018.

Organizační výbor:

  • Předsedové: doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
  • Vědečtí sekretáři: Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., prim.MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.
  • Členové: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. , doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., Doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., prim.MUDr.Eugen Kubala
  • Majitel licence a pořádající agentura: Medworld s.r.o., Pod lipami 16, 131 00 Praha 3

Registrace

Web konference www.sabcs.cz

  • Přidat do kalendáře: 2018-01-15 00:00:00 2018-01-16 23:59:59 Europe/Prague Best of SABCS Best of SABCS program umožňuje všem, kteří nemají možnost navštívit San Antonio, dozvědět všechny prezentované výsledky a spolu s kolegy nad nimi diskutovat. Účastníci Best of SABCS získají nejnovější informace z oblasti diagnostiky a terapie nádorů prsu, které budou prezentovány v prosinci 2017. Kongresové centrum hotelu Diplomat, Evropská 370/15, 16041 Praha 6-Dejvice