Biologická léčba solidních nádorů v roce 2012 a v letech dalších

- , Hotel Růže, Český Krumlov

Satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o., které proběhne v rámci XIX. Jihočeských onkologických dnů.

Odborný program zajišťují:

prim. MUDr. Igor Kiss, PhD.: Avastin a nemocní s metastazujícím kolorektálním karcinomem v roce 2012 a letech dalších
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.: Cílená léčba ovariálního karcinomu
prim. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA: Zelboraf, průlom v léčbě metastatického melanomu

Pozvánka (PDF)

  • Přidat do kalendáře: 2012-10-18 00:00:17 2012-10-18 00:00:18 Europe/Prague Biologická léčba solidních nádorů v roce 2012 a v letech dalších Satelitní sympozium společnosti Roche s.r.o., které proběhne v rámci XIX. Jihočeských onkologických dnů. Hotel Růže, Český Krumlov