Brněnské hematologické dny – Den o leukemiích

, Brno

Hlavní téma: Molekulární aspekty leukemií, teorie a reálná praxe

Pořadatel

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Kontakt: Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Web: www.fnbrno.cz/ihok

  • Přidat do kalendáře: 2006-11-01 00:00:00 2006-11-01 23:59:59 Europe/Prague Brněnské hematologické dny – Den o leukemiích Hlavní téma: Molekulární aspekty leukemií, teorie a reálná praxe Brno