47. ročník Brněnských onkologických dnů a 37. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Brno - Výstaviště

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abychom vás jménem Masarykova onkologického ústavu a organizačního výboru pozvali k účasti na 47. ročníku Brněnských onkologických dnů a 37. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 1.–3. listopadu 2023 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště.

V loňském roce se BOD zúčastnilo bezmála 2 000 účastníků, z nichž téměř 400 prezentovalo výsledky své odborné či vědecké činnosti. Loni jsme také přivítali rekordní počet zahraničních odborníků a zaznamenali přátelské interakce a nápady na společné projekty, na což bychom chtěli navázat i v roce letošním.
Brněnské onkologické dny jsou místem setkávání nejen lékařské veřejnosti, ale jsou také jednou ze stěžejních konferencí pro nelékařské zdravotnické pracovníky a profesionály v oboru laboratorní medicíny. Ze stálic programu také nesmíme zapomenout na onkologickou problematiku určenou praktickým lékařům a neonkologům (videa z této sekce), novinkou letošního programu je pak samostatná sekce věnovaná psychologickým aspektům péče o onkologické pacienty.

Kromě edukačních sympozií zaměřených na karcinom prsu, nádory plic, nádory gastrointestinálního a urogenitálního traktu, imunoterapii, cílenou terapii, onkochirurgii a paliativní péči nabídneme v letošním roce i speciální bloky věnované problematice precizní onkologie, činnosti molekulárního tumor boardu či sekci věnovanou specifikám mladých nemocných a léčbě nádorů starších pacientů.
Již třetím rokem pro vás připravujeme také International Brno Oncology Day (I-BOD), který se uskuteční ve dnech 2.–3. listopadu 2023. V moravské metropoli opět přivítáme jak etablované odborníky, tak mladé lékaře a vědce zejména ze středoevropského regionu. Pestrý program nabídne širokou škálu sympozií od edukačních bloků věnovaných novinkám z mezinárodních konferencí ASCO a ESMO až po kazuistické setkání Meet the Experts.

Rámcový program je k dispozici na webových stránkých konference 

V případě aktivní účasti je třeba nahrát příspěvek do registračního systému nejpozději do 14. 7. 2023. Pokud jste v roli vyzvaného přednášejícího, zadejte prosím při registraci speciální kód, který Vám byl zaslán organizátorem příslušného bloku.


UPOZORŇUJEME:

Letošní rok budou postery prezentovány v elektronické formě na dotykových LCD obrazovkách. 

Více na stránkách konference

I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší sdělení na BOD, na KNZP a soutěž „To nejlepší z onkologického výzkumu", které budou honorovány. 

Nejzazší termín pro on-line registraci k pasivní účasti je 17. 10. 2023. Následně bude možné zaplatit registrační poplatek až na místě konference, avšak za vyšší cenu.


Pevně doufáme, že i tento rok zachováte naší tradiční akci přízeň. Těšíme se na osobní setkání s Vámi.

Za programový a organizační výbor s úctou

  • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ
  • MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předsedkyně programového výboru
  • PhDr. Jana Kocourková, MBA, předsedkyně programového výboru KNZP
  • Přidat do kalendáře: 2023-11-01 00:00:00 2023-11-03 23:59:59 Europe/Prague 47. ročník Brněnských onkologických dnů a 37. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, dovolte, abychom vás jménem Masarykova onkologického ústavu a organizačního výboru pozvali k účasti na 47. ročníku Brněnských onkologických dnů a 37. ročníku Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se uskuteční 1.–3. listopadu 2023 v prostorách Kongresového centra pavilonu „E“ brněnského výstaviště. Brno - Výstaviště