Day of Immunology 2012: Towards New Frontiers

, Mikrobiologickém ústavu AV ČR

Organizátoři vás zvou na jednodenní symposium „Day of Immunology 2012: Towards New Frontiers“, dne 23. dubna 2012, které se pořádá v rámci Dne imunologie a zároveň je součástí oslav 50. výročí založení Mikrobiologického ústavu Akademie věd České repoubliky, v.v.i. Seznam zahraničních přednášejích, kteří budou prezentovat výsledky své výzkumné činnosti, naleznete v pozvánce. Pracovníci Oddělení imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR se rovněž zúčastní s krátkou prezentací ze svého současného bádání. Začátek symposia je v 9 hod., z důvodů registrace je nutno dostavit se o chvilku dříve.

Všichni jsou srdečně zváni k účasti na živé vědecké diskusi. Studenti a mladí vědci zde budou mít možnost vyměnit si své názory se zahraničními odborníky.

Symposium se koná pod záštitou Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i, České imunologické společnosti a Italského kulturního institutu v Praze

Pozvánka, program (PPT)

Program

Web: http://www.biomed.cas.cz/DIMBU2012/

  • Přidat do kalendáře: 2012-04-23 09:00:00 2012-04-23 23:59:59 Europe/Prague Day of Immunology 2012: Towards New Frontiers Organizátoři vás zvou na jednodenní symposium „Day of Immunology 2012: Towards New Frontiers“, dne 23. dubna 2012, které se pořádá v rámci Dne imunologie a zároveň je součástí oslav 50. výročí založení Mikrobiologického ústavu Akademie věd České repoubliky, v.v.i. Seznam zahraničních přednášejích, kteří budou prezentovat výsledky své výzkumné činnosti, naleznete v pozvánce. Pracovníci Oddělení imunologie a gnotobiologie Mikrobiologického ústavu AV ČR se rovněž zúčastní s krátkou prezentací ze svého současného bádání. Začátek symposia je v 9 hod., z důvodů registrace je nutno dostavit se o chvilku dříve. Všichni jsou srdečně zváni k účasti na živé vědecké diskusi. Studenti a mladí vědci zde budou mít možnost vyměnit si své názory se zahraničními odborníky. Mikrobiologickém ústavu AV ČR