Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách

- , Vienna House Andel’s Prague

Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".  

Odborný garant semináře

Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace

  • Registrace a přihlášení na akci na www.teoconsulting.cz
  • Kapacita je omezena 
  • Uzávěrka přihlášek 7 dní před termínem semináře.

Den mladých onkologů na webu Teoconsulting

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

PROGRAM

13:00 - 14:00 Registrace účastníků
14:00 – 14:07 Úvodní slovo předsedkyně ČOS
14:07 – 14:28 NÁDORY PROSTATY
14:28 – 14:49 KARCINOM LEDVIN
14.49 – 15:15 Přestávka
15:15 – 15:57 KARCINOM PRSU – MULTIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
15:57 – 16:15 Přestávka
16:15 – 16:36 CO VŠECHNO (NE)VÍME O…
16:36 – 17:04 PŘEDASTESTAČNÍ BLOK – ANEB JAK PRACOVAT S DOSTUPNÝMI DATY
17:04 – 17:47 TELEMEDICÍNA – BUDOUCNOST NEBO SCI-FI
17.47 – 18.21 Take-home message
18.21 – 18.30 Závěrečné slovo

Den mladých onkologů v rámci KVMO v roce 2021 podporuje


            

  • Přidat do kalendáře: 2021-11-10 13:00:00 2021-11-10 18:30:00 Europe/Prague Den mladých onkologů 2021 aneb „Nalejvárna“ v 7 minutách Projekt Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zve na 3. ročník Dne mladých onkologů 2021 s podtitulem "Nalejvárna v 7 minutách".   Vienna House Andel’s Prague