Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie (2. ročník)

- , Kongresové centrum RCO, Jeremenkova 40B, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konferenční abstrakta z předchozího ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt

Na stránkách sekce SDPO je již k dispozici program a sborník

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

 • aktivní účast – do 30. 10.
 • pasivní účast – do 16. 11.
 • Přihlášku zašlete na adresu organizačního sekretariátu.
 • Účast na konferenci bude ohodnocena kredity.
 • Online registrace na stránkách kongresu

Přihláška, podrobné organizační informace a výzva k aktivní účasti ve formátu pdf

VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Konference bude zejména zaměřena na následující témata:

 • Novinky v biologii nádorové buňky a její implikace pro diag nostiku a léčbu nádorů
 • Hledání nových prognostických a prediktivních markerů v klinické onkologii
 • Standardizace diagnostických postupů
 • Genetika nádorových chorob
 • Funkční zobrazovací techniky v onkologii
 • Zavádění nových diagnostických postupů do klinické praxe
 • Individualizace a optimalizace protinádorové léčby na základě prognosticko-prediktivních znaků s ohledem na její cost-effectiveness
 • Chyby a omyly v diagnostice zhoubných onemocnění (kazuistiky)

ABSTRAKTA:

 • Abstrakta svých prezentací či prezentace v plné délce prosím posílejte do 31. 10. 2006 na adresu organizačního sekretariátu (elektronická podoba, s uvedením plného jména a adresy působiště).
 • Vzorový abstrakt naleznete na stránkách http://www.solen.cz/

Web: http://www.solen.c...ct-000014-0000.php

 • Přidat do kalendáře: 2006-12-07 00:00:00 2006-12-09 23:59:59 Europe/Prague Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie (2. ročník) Konferenční abstrakta z předchozího ročníku jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt Kongresové centrum RCO, Jeremenkova 40B, Olomouc