Dny molekulární patologie

- , Teoretické ústavy LF UP Olomouc

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

na téma Patologie – naděje pro život. Součástí Dnů molekulární patologie bude:
 • 14. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie
 • 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP
 • 8. olomoucké dny histologických laborantů

 

Pořadatel

 • Společnost českých patologů
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP a FN Olomouc
 • Martinské bioptické centrum, Martin
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Odborný garant

 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.; prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D.

Pozvánky a oznámení

Webové stránky sympózia

 • Přidat do kalendáře: 2018-06-14 00:00:00 2018-06-15 23:59:59 Europe/Prague Dny molekulární patologie na téma Patologie – naděje pro život. Součástí Dnů molekulární patologie bude: 14. sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie 104. olomoucký diagnostický seminář české divize IAP 8. olomoucké dny histologických laborantů   Teoretické ústavy LF UP Olomouc