EDUCATION ACADEMY - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

- , Hotel Courtyard by Mariott, Holandská 12, Brno

EDUCATION ACADEMY - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM

Interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace kolorektálního karcinomu. Akci garantuje předseda výboru ČOS doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. a Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti ČLS JEP (MUDr. Radim Němeček, Ph.D.).

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena 6 kreditními body do systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Garance

  • Garantuje Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Odborný garant: doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (MOÚ Brno)

Registrace

Bez účastnického poplatku. Kapacita je limitovaná.

Pozvánky a oznámení

Stručná anotace semináře:

Interdisciplinární edukační seminář zaměřený na léčbu kolorektálního karcinomu (CRC). Kurz je určen jednak pro začínající onkology/chirurgy/gastroenterology zaměřující se na léčbu CRC a také lékaře, kteří se léčbě CRC již delší dobu věnují. V rámci edukačního semináře budou prezentovány principy a standardy diagnostiky a léčby lokalizovaného i metastatického onemocnění se zvláštním zaměřením na molekulární podtypy CRC a cílenou léčbu podskupin pacientů s targetovatelnou mutací. Seminář bude mít interaktivní charakter s důrazem a dostatečným prostorem na vzájemnou diskusi.

  • Přidat do kalendáře: 2024-01-19 00:00:00 2024-01-20 23:59:59 Europe/Prague EDUCATION ACADEMY - KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM Interdisciplinární edukační seminář, pořádaný Masarykovým onkologickým ústavem a LF Masarykovy univerzity ve spolupráci se společností MERCK spol.s.r.o., týkající se indikace kolorektálního karcinomu. Akci garantuje předseda výboru ČOS doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. a Sekce mladých onkologů České onkologické společnosti ČLS JEP (MUDr. Radim Němeček, Ph.D.). Hotel Courtyard by Mariott, Holandská 12, Brno