Hormonálně rezistentní karcinom prostaty

, Parkhotel, Plzeň

Typ akce: seminář

Pořadatel

Pořadatelem semináře jsou Urologická klinika a Onkologické a radioterapeutické oddělení (O-RTO) FN Plzeň.

Pozvánka

Pozvánka na seminář ve formátu pdf.

Cíl

Cílem semináře je zaměřit se na současné možnosti klinické medicíny v podmínkách ČR a zejména Plzeňského kraje a domluvit strategii léčby o tyto pacienty.

Program

  1. Hora M.: Kam sahají možnosti urologa v léčbě generalizovaného karcinomu prostaty
  2. Fínek J.: Onkologická léčba u hormonálně rezistentního karcinomu prostaty
  3. Fínek J., Hora M.: Organizace péče o nemocné s hormonálně rezistentním karcinomem prostaty
  4. Diskuze
  • Přidat do kalendáře: 2008-03-20 00:00:00 2008-03-20 23:59:59 Europe/Prague Hormonálně rezistentní karcinom prostaty Parkhotel, Plzeň