Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím TNF alfa 1 (Tasonermin)

, II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha, U Nemocnice 2, Praha 2, 128

  • Přidat do kalendáře: 2011-09-30 00:00:00 2011-09-30 23:59:59 Europe/Prague Hypertermická izolovaná perfuze končetin s použitím TNF alfa 1 (Tasonermin) II.chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK, Praha, U Nemocnice 2, Praha 2, 128