I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009

- , Holiday Inn Brno, Krížkovského 20, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadatel

Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Jihlavská 20
625 00 Brno

Registrace

na webových stránkách konference

Oznámení

1. oznámení

Aktivní účast

  • termín ukončení registrace k aktivní účasti a zaslání abstraktu je prodlouženo do 31. ledna 2009
  • Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 10.2. 2009
  • Pokyny na webových stránkách konference
Hlavní témata konference
  • mezenchymální buňky
  • buněčná protinádorová terapie
  • kmenové buňky manipulované
  • buněčné transplantáty
  • tkáňové transplantáty
  • legislativa a systém jakosti

Web: www.bioimplantologie.cz

  • Přidat do kalendáře: 2009-03-19 00:00:00 2009-03-20 23:59:59 Europe/Prague I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009 Holiday Inn Brno, Krížkovského 20, Brno