I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009

- , Holiday Inn Brno, Krížkovského 20, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

-

Pořadatel

Fakultní nemocnice Brno, Tkáňová banka
Jihlavská 20
625 00 Brno

Registrace

na webových stránkách konference

Oznámení

1. oznámení

Aktivní účast

  • termín ukončení registrace k aktivní účasti a zaslání abstraktu je prodlouženo do 31. ledna 2009
  • Vyrozumění o přijetí příspěvku obdržíte nejpozději do 10.2. 2009
  • Pokyny na webových stránkách konference

Hlavní témata konference

  • mezenchymální buňky
  • buněčná protinádorová terapie
  • kmenové buňky manipulované
  • buněčné transplantáty
  • tkáňové transplantáty
  • legislativa a systém jakosti

Web: www.bioimplantologie.cz

  • Přidat do kalendáře: 2009-03-19 00:00:00 2009-03-20 23:59:59 Europe/Prague I. Celostátní konference BIOIMPLANTOLOGIE 2009 - Holiday Inn Brno, Krížkovského 20, Brno