I. česko-slovenská konference paliativní medicíny

, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

-

Oznámení

Pořadatelé

 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP (ČR)
 • Sekcia paliativnej medicíny Slovenské spoľočnosti pre studium a liečbu bolesti SLS (SR)

Odborná spolupráce

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti SLS

Odborný garant kongresu

 • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. – předseda ČSPM ČLS JEP
 • MUDr. Ondřej Sláma – vědecký sekretář ČSPM ČLS JEP

Programový výbor

 • MUDr. Ondřej Sláma, MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., MUDr. Bohumil Skála, Ph.D., Mgr. Jiří Prokop, Ph.D., MUDr. Kristýna Križanová, MUDr. Eva Sadovská, MUD. Marie Svatošová, MUDr. Zdeněk Kalvach, MUDr. Jan Maláska, Ph.D, PhDr. Marie Macková, Ph.D., Prof. MUDr. Jana Skřičková, PhD

V průběhu konference bude vyhlášena cena ČSPM, tentokráte za nejlepší kasuistiku.

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti do 20.9.2009 na www.solen.cz
 • Přihlášky k pasivní účasti do 1.11.2009 na www.solen.cz

Konečný program

Program sestává z přednášek pozvaných řečníků (přehledová sdělení k danému tématu) a přihlášených příspěvků (zkušenosti z jednotlivých pracovišť a výsledky výzkumu)

Tématické bloky

 • Obtížné bolestivé stavy u nevyléčitelně nemocných
 • Paliativní možnosti léčby dušnosti a možnosti ventilační podpory u pokročile a terminálně nemocných
 • Komunikace s nevyléčitelně nemocným pacientem a jeho rodinou, péče o pozůstalé
 • Paliativní pacient ve Vaší praxi – blok kasuistik
 • Péče o umírajícího pacienta – sesterský blok

Web: www.paliativnimedicina.cz

 • Přidat do kalendáře: 2009-11-12 00:00:00 2009-11-12 23:59:59 Europe/Prague I. česko-slovenská konference paliativní medicíny - Olomouc