I. symposium III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol: SARCOMA 2014

, Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Vedle řady významných odborníků pozvání přijal Dr. Alessandro Gronchi z Milana, který patří k nejvýznamnějším světovým chirurgům specializovaným výhradně na léčbu a organizaci léčby sarkomů měkkých tkání.

Program:

Kontakt

  • Veronika Brejchová, GUARANT International spol. s r.o., brejchova@guarant.cz
  • organizační sekretariát sympozia: GUARANT International spol. s r.o., Na
    Pankráci 17 140 21 Praha 4, tel.: 284 001 444, fax: 284 001 448, e-mail: sarcoma2014@guarant.cz

Internetové stránky konference

Registrace

  • Přidat do kalendáře: 2014-04-03 00:00:00 2014-04-03 23:59:59 Europe/Prague I. symposium III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol: SARCOMA 2014 Vedle řady významných odborníků pozvání přijal Dr. Alessandro Gronchi z Milana, který patří k nejvýznamnějším světovým chirurgům specializovaným výhradně na léčbu a organizaci léčby sarkomů měkkých tkání. Emauzské opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2