III. celostátní spondyloonkologické sympozium

, Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno

III. celostátní spondyloonkologické sympozium s podtitulem Nádory a metastatické onemocnění páteře – Nové trendy v léčbě onemocnění páteře je určeno pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové
spolupráci.

Registrace

Pozvánky a oznámení

Programový výbor sympozia

  • MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
  • prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
  • MUDr. Andrea Šprláková-Puková, Ph.D.
  • MUDr. Marek Slávik
  • MUDr. Miloš Holánek
  • MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D.
  • doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
  • MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.

Vážené dámy a pánové,

dovolte, abychom Vás jménem svým, ale i jménem programového výboru sympozia, co nejsrdečněji pozvali k účasti na spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – nové trendy v léčbě onemocnění páteře“, které se koná v konferenčních prostorách hotelu Marriot v Brně.
Sympozium je pořádáno pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA, statutárního zástupce Lékařské fakulty Masarykovy univerzity doc. MUDr. Martina Repka, Ph.D. a ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marka Svobody, Ph.D.
Akce je určena lékařům, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Brně
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče LF MU Masarykova onkologického ústavu

Další informace na webu konference

  • Přidat do kalendáře: 2019-11-11 00:00:00 2019-11-11 23:59:59 Europe/Prague III. celostátní spondyloonkologické sympozium III. celostátní spondyloonkologické sympozium s podtitulem Nádory a metastatické onemocnění páteře – Nové trendy v léčbě onemocnění páteře je určeno pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci. Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno