III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

- , Regionální centrum, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Program konference

Přihlášky k účasti

Aktivní účast

 • Do 26. 10. 2007 elektronicky na www.solen.cz, kde je umístěn i odkaz pro odeslání abstraktu přednášky nebo posteru.
 • Autoři hradí plný registrační poplatek, spoluautoři se registrují jako pasivní účastníci
 • Vzorový abstrakt

Pasivní účast

 • do 9.11.2007 pouze elektronicky na www.solen.cz
 • Akce bude ohodnocena certifikátem / kredity v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a sester.
 • Online registrace na www.solen.cz

Další informace

Program konference

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Program bude zaměřen zejména na následující témata:
 • Nová protinádorová léčiva
 • Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv
 • Chemorezistence nádorů
 • Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění
 • Standardizace laboratorních vyšetření
 • Prediktivní faktory
 • Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů
 • Nádorová genomika a proteomika
 • Patogeneze nádorů
 • Experimentální onkologie


Součástí programu budou i dva satelitní workshopy se zaměřením na:
 1. datovou analýzu v oblasti nádorové genomiky (20 míst, termín a místo konání bude upřesněno po sestavení programu konference)
 2. laserovou mikrodisekci nádorů, mikroizolaci a lineární amplifi kaci RNA (10 míst, workshop bude probíhat 25.–26. 11. 2007 v Laboratoři experimentální medicíny při Dětské klinice FN Olomouc).

Web: http://www.solen.c...ct-000025-0000.php

 • Přidat do kalendáře: 2007-11-28 00:00:00 2007-11-30 23:59:59 Europe/Prague III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie Pořadatelé Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP Laboratoř experimentální medicíny a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Fakultní nemocnice v Olomouci Komplexní onkologické centrum Olomouc Nadace pro výzkum rakoviny Sdružení Šance společnost SOLEN Konferenční abstrakta z předchozích ročníků jsou uložena v Databázi tuzemských konferenčních abstrakt Regionální centrum, Olomouc