IMPACT meeting 2018: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy

- , Autoklub ČR Opletalova 29, Praha 1 (v blízkosti Hl. nádraží)

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře.

Pozvánka s programem ke stažení

Registrace 

Registrace účastníků na www.imunoonkologie.cz

Garant edukačního charakteru sympozia

  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD. 

Předběžný program

Biomarkery v imuno-onkologické léčbě

Předsednictví: Doc. MUDr. T.Büchler; prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.

14.30 - 14.45 Jaké nádory považujeme za “hot” a cold”: příklady z praxe (prof. MUDr. A. Ryška, Ph.D.)
14.45 - 15.00 Lze nějakým způsobem změnit „cold tumor“ na „hot tumor“? (MUDr. H. Študentová, Ph.D.)
15.00 - 15.15 Může přítomnost imunitního systému v nádoru ovlivnit účinnost chemoterapie? (MUDr. J. Kopecký, Ph.D.)
15.15 - 15.25 Diskuze 10 min.
15.25 - 15.40 Prediktory odpovědi na imunoterapii u melanomu: současná realita (doc. MUDr. M. Arenbergerová, Ph.D.)
15.40 - 15.55 Potenciální biomarkery odpovědi na imunoterapii: nejen PD-L1, ale i nádorová mutační nálož? (MUDr. L. Havel)
15.55 - 16.10 Mutační nálož v nádoru (TMB) z pohledu molekulárního biologa (prof. MUDr. O. Slabý, Ph.D.)
16.10 - 16.20 Diskuze 10 min.
16.20 - 16.40 Přestávka s kávou 20 min.

Kontroverzní témata v oblasti protinádorové imunoterapie

Předsednictví: prof. MUDr. B. Melichar, Ph.D., prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.

16.40 - 16.55 „Směřujeme k super-personalizované léčbě nádorů?“ (MUDr. V. Bajčiová, CSc.)
16.55 - 17.10 Mikrobiom a vliv střevního osídlení na účinnost imunoterapie a chemoterapie (MUDr. J. Špaček)
17.10 - 17.25 Neuroimunologie: vztah mezi mozkem a imunitním systémem (PhDr. Ing. M. Pospíchal)
17.25 - 17.35 Diskuze 10 min.
17.35 - 17.50 Role imunitního systému v rozdílné prognóze mCRC dle lokalizace: pravá vs. levá strana (MUDr. R. Obermannová, Ph.D.)
17.50 - 18.05 Poměr neutrofi lů k lymfocytům jako (možný) biomarker odpovědi na imunoterapii? (MUDr. O. Kodet, Ph.D.)
18.05 - 18.15 Diskuze 10 min.
18.15 - 19.15 Pracovní večeře s diskuzí

  • Přidat do kalendáře: 2018-11-15 14:30:00 2018-11-15 18:15:00 Europe/Prague IMPACT meeting 2018: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti ve spolupráci s Bristol-Myers Squibb spolupořádají 8. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imuno-onkologickým přístupům v léčbě nádorových onemocnění IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Akce je určena primárně pro lékaře a vědecké pracovníky věnující se imunoterapeutické léčbě nádorů a výzkumu v oblasti imunitního systému v nekomerční sféře. Autoklub ČR Opletalova 29, Praha 1 (v blízkosti Hl. nádraží)