IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy

- , Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Bristol-Myers Squibb ve spolupráci se sekcí Onkologické imunologie při ČOS spolupořádají 7. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imunoterapii nádorů a kontroverzím při této léčbě IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy.

Pozvánka s programem ke stažení

Registrace 

Garant edukačního charakteru sympozia

  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

Předsednictvo:

  • Doc. MUDr. T.Büchler; prof. MUDr. P.Dundr, PhD.; doc. MUDr. D.Feltl, PhD.; Prof. RNDr. B.Říhová, DrSc

Program

14.00-14.05        Úvod sympozia (doc. MUDr. T. Büchler, PhD. )

  1. Nádorové mikroprostředí a imunitní systém

14.05-14.20        Nádorové mikroprostředí: inflammed („hot“) vs. „cold“ nádory (prof. P.Dundr)

14.20-14.35        MSIhigh nádory z pohledu chemoterapie a imunoterapie (MUDr. J.Tomášek, PhD.)

14.35-14.50        Co rozpoznává T-lymfocyt na nádoru aneb proč jsou více mutované nádory atraktivnější pro imunitní systém?“ (Dr. M. Šťastný, PhD.)

- diskuze 10 min.

 

  1. It takes Two-To-Tango: synergie mezi imunoterapií a dalšími modalitami?

15.00-15.10        Radioterapií indukovaný abskopální efekt u pokročilého melanomu (doc. D.Feltl)

15.10-15.20        Abskopální efekt indukovaný radioterapií u NSCLC při léčbě anti-PD1 terapií: CR odpověď komplikovaná pneumonitidou (MUDr. Koubková, Motol)

15.20-15.30        Radikální operace a možný abskopální efekt u RCC? (MUDr. S. Hloušek)

15.30-15.50        Může radioterapie udělat z „non-inflammed“ nádoru „inflammed“?  – diskuze

(MUDr. M.Vošmik, PhD.)

 

Přestávka 20 min...

 

Předsednictvo:

prof.MUDr. B.Melichar,PhD.; Prof.MUDr. L.Petruželka,CSc.; prof.MUDr. M.Trněný,CSc.; prof.MUDr.J.Klozar,CSc.

 

  1. Kontroverzní témata v imunoterapii nádorů

 

16.10-16.25        Mikrobiom, imunitní systém a imunoterapie nádorů (Prof. Petruželka)

16.25-16.40        Anti-PD1 terapie u pacientů s autoimunitními projevy (MUDr.Krajsová)

16.40-16.55        Anti-PD1 terapie a allogenní transplantace krvetvorných buněk u HL (prof. Trněný)

16.55-17.10        Využití CAR T buněk v léčbě solidních nádorů (doc. Büchler)

17.10-17.25        Je výskyt autoimunitních nežádoucích účinků spojen s lepší prognózou pacientů léčených imunoterapií? (prof. Melichar)

17.25-17.40        Význam imunitního systému v léčbě nádorů hlavy a krku (prof. Klozar)

- diskuze 15 min.

 

17.55-18.00        Ukončení sympozia

 

18.00-19.00        Pracovní večeře

 

 

  • Přidat do kalendáře: 2017-11-29 14:00:00 2017-11-29 18:00:00 Europe/Prague IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy Bristol-Myers Squibb ve spolupráci se sekcí Onkologické imunologie při ČOS spolupořádají 7. ročník edukačního sympozia, které je věnováno imunoterapii nádorů a kontroverzím při této léčbě IMPACT meeting: IMPACT meeting: Immunology Meets exPerts in pAthology and Cancer Therapy. Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1