Imuno-onkologické přístupy v léčbe malignit

- , Autoklub ČR, Opletalova, Praha 1

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti pořádá ve spolupráci s BMS 6. ročník edukačního sympozia.

Garant edukačního charakteru sympozia:

 • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

Předsednictví:

 • Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.,
 • Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.,
 • Doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Registrace:

Pozvánka a program

Finální program edukačního sympozia:

Blok 1: Imunologie pro neimunology

 • 14.30 - 14.50 Role regulačních T-buněk (Tregs) v imunitě (Prof. RNDr. V. Hořejší, PhD.)
 • 14.50 - 15.20 Immunological Aspects of Conventional Chemotherapy and Targeted Anticancer Agents (Dr. Lorenzo Galluzzi, PhD., Francie)

Blok 2: Imunoterapeutické strategie v léčbě solidních nádorů

 • 15.20 - 15.30 Vývoj moderní imuno-onkologické terapie: od CTLA-4 k anti-PD-1, od monoterapie ke kombinované terapii (Prof. MUDr. B. Melichar, PhD.)
 • 15.30 - 15.40 Argumenty PRO kombinovanou terapii: (Prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.)
 • 15.40 - 15.50 Argumenty PROTI kombinované terapii: (Doc. MUDr. T. Büchler, PhD.)
 • 15.50 - 16.00 Diskuze
 • 16.00 - 16.20 Kam směřuje vývoj protinádorových vakcín? (Prof. MUDr. J. Bartůňková, DrSc.)

Blok 3: Imunoterapie v léčbě hematologických malignit

 • 16.40 - 17.05 Imunoterapeutické přístupy v hematoonkologii (Prof. MUDr. M. Trněný, CSc.)

Blok 4: Experimentální a translační výzkum

 • 17.05 - 17.20 Imunitní systém pacientů s karcinomem hlavy a krku: rozdíl v prognóze HPV+ a HPV- a možný dopad na klinickou praxi (prim. MUDr. M. Vošmik, PhD.)
 • 17.20 - 17.30 Autoimunitní syndrom spojený se ztrátou CTLA-4 a imunitní dysregulací: jak léčit? (MUDr. L. Petruželková)
 • 17.30 - 17.50 Bude patolog rutinně sledovat přítomnost imunitních buněk v nádorech a jaký je současný pohled na význam „imunoskóre“? (Prof. MUDr. P. Dundr, PhD.)
 • 17.50 - 18.00 Diskuze a zakončení

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena kredity.

 • Přidat do kalendáře: 2016-12-15 14:30:00 2016-12-15 18:00:00 Europe/Prague Imuno-onkologické přístupy v léčbe malignit Sekce Onkologické imunologie při České onkologické společnosti pořádá ve spolupráci s BMS 6. ročník edukačního sympozia. Autoklub ČR, Opletalova, Praha 1