IMUNO-ONKOLOGIE jako (r)EVOLUCE v protinádorové terapii?

, Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s Dematovenerologickou klinikou VFN Praha a Onkologickou klinikou FN Olomouc, se záštitou České onkologické společnosti pořádá 5. ročník edukačního sympozia na téma Imuno-onkologie jako (r)EVOLUCE v protinádorové terapii?

Garant edukačního charakteru sympozia:

  • Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

Předsednictví:

  • doc. MUDr. J. Prausová, PhD.
  • Prof. MUDr. L. Petruželka, CSc.
  • Prof. MUDr. B. Melichar, PhD.

Registrace

Pozvánky a program: 

Webová adresa sympozia: www.imunoonkologie.cz (on-line registrace a další informace)

 

 

Předběžný program sympozia:

13.00-13.30        Registrace           

Blok 1:              Imunologie pro neimunology

13.30-14.00        Jak probíhá edukace T-buněk: rozpoznání “vlastního” a “cizího/nebezpečného” Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.

14.00-14.20        Role kontrolních bodů imunitní reakce v imunitě a při protinádorové odpovědi  Dr. Marek Šťastný, PhD.

 

Blok 2:                  Imuno-onkologie v léčbě nádorů a management nežádoucích účinků

14.20-14.40        Jak imuno-onkologické přístupy mění léčbu melanomu: od blokády CTLA-4 k blokádě PD-1 MUDr. Ivana Krajsová, MBA

14.40-15.00        Role imunitního systému v léčbě NSCLC: blýská se na lepší časy? MUDr. Libor Havel

15.00-15.20        Management nejčastějších nežádoucích účinků imuno-onkologické léčby MUDr. R.Lakomý, PhD.

15.20-15.40        Biostatistika pro laiky aneb jak správně interpretovat klinické studie  RNDr. J. Jankovský, PhD. (IBA)

15.40-15.55        Diskuze

15.55-16.15        Přestávka na kávu

 

Blok 3:                  Imunitní systém a heterogenita nádorů

16.15-16.35        “Imunoskóre” u kolorektálního karcinomu: jak daleko jsme od klinického využití? Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

16.35-16.50        HPV+ a HPV- karcinom hlavy a krku: rozdíl v prognóze a v infiltraci nádoru lymfocyty MUDr. Jan Bouček, PhD. (FN Motol)

16.50-17.10        Nádorová heterogenita: pohled patologa Prof. MUDr. Aleš Ryška, PhD.

17.10-17.30        Nádorová heterogenita: pohled klinika Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD.

17.30-17.45        Jaké jsou výhody a nevýhody imuno-onkologických přístupů v léčbě nádorů? MUDr. Eugen Kubala, PhD.

17.45-18.00        Diskuze a ukončení symposia

18.00-19.00        Pracovní večeře s diskuzí

 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účast bude ohodnocena 6 kredity.

  • Přidat do kalendáře: 2015-12-04 13:00:00 2015-12-04 23:59:59 Europe/Prague IMUNO-ONKOLOGIE jako (r)EVOLUCE v protinádorové terapii? Bristol-Myers Squibb ve spolupráci s Dematovenerologickou klinikou VFN Praha a Onkologickou klinikou FN Olomouc, se záštitou České onkologické společnosti pořádá 5. ročník edukačního sympozia na téma Imuno-onkologie jako (r)EVOLUCE v protinádorové terapii? Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1