Imunoonkologie - od teorie k praxi

, Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1

Seminář je určen pro onkology z celé ČR.

Program edukačního sympózia

 • 14:45 - 15:20 Registrace
 • 15:25 - 15:30 Začátek sympózia, zahájení
 • 15:35 - 16:20 Imunita a nádory Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Praha
 • 16:20 - 16:40 Imunoterapie, zkušenosti z klinické praxe MUDr. Jiří Grim, PhD., Hradec Králové
 • 16:40 - 17:00 Přestávka s občerstvením
 • 17:00 - 17:20 Doporučené postupy u nemocných s melanomem Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, PhD. Olomouc
 • 17:20 - 17:50 Response kritéria u imunoterapie a nežádoucí účinky Prim. MUDr. Ivana Krajsová, MBA, Praha
 • 17:50 - 18:00 Diskuze, zakončení

Spolupracující instituce

 • Česká lékařská komora

Organizátor:

 • JS Partner s.r.o., Upolínová 280/7, 150 00 Praha 5
 • Přidat do kalendáře: 2012-11-26 00:00:00 2012-11-26 23:59:59 Europe/Prague Imunoonkologie - od teorie k praxi Seminář je určen pro onkology z celé ČR. Kongresové centrum U Hájků, Na Poříčí 42, Praha 1