Imunoterapie: přítomnost a budoucnost - přednáška

, v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Učená společnost ČR zve členy ČOS na přednášku PharmDr. Jitky Palich Fučíkové, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF a FN Motol, Sotio) s názvem Imunoterapie: přítomnost a budoucnost.

Anotace přednášky: Hlubší poznání role imunitního systému v evoluci nádorového onemocnění vedla k rozvoji léčebného směru, který nazýváme imunoterapie. Hlavním cílem imunoterapeutické léčby maligních onemocnění je aktivovat složky imunitního systému pacienta v boji proti nádorovým buňkám. Onkoimunologie se řadí k dramaticky se rozvíjejícím medicínským oborům a začlenění imunoterapeutických přípravků do standardních léčebných algoritmů patří k největším převratům posledních desetiletí tohoto oboru. Narůstající význam tohoto léčebného směru dokládá nejen počet nově registrovaných léčiv, narůstající množství probíhajících klinických studií, které hodnotí nové imunoterapeutické přístupy, ale také udělení Nobelovy ceny za medicínu v uplynulém roce. Zatímco v minulosti byla imunoterapeutická léčba založená výhradně na nespecifické stimulaci imunitního systému, současný rozvoj moderních metod nabízí pacientům vysoce personalizovanou a cílenou léčbu, jejímž cílem je aktivovat imunitní systém v boji proti maligním buňkám.

Pozvánka

Podrobnosti na stránkách Učené společnosti České republiky

  • Přidat do kalendáře: 2019-02-19 16:00:00 2019-02-19 23:59:59 Europe/Prague Imunoterapie: přítomnost a budoucnost - přednáška Učená společnost ČR zve členy ČOS na přednášku PharmDr. Jitky Palich Fučíkové, Ph.D. (Ústav imunologie 2. LF a FN Motol, Sotio) s názvem Imunoterapie: přítomnost a budoucnost. v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1