Intravenózní porty a dlouhodobé centrální katétry

, Přednáškový sál v MOU (Hlavní budova přízemí) - Masarykův pavilón

Odborná konference realizována firmou Medilyst ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je ohodnocena 3 kredity.

Odborný garant:

doc. MUDr. Jiří Charvát CSc,
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
jiri.charvat@fnmotol.cz, tel.: 224 434 051

Program:

Registrace:

  • Registrujte se na adrese www.medilyst.cz nebo SMS (text zprávy: Jméno, Příjmení, Datum narození, Email, Pracoviště) na t.č.: 777 747 571.
  • Přidat do kalendáře: 2014-06-25 00:00:00 2014-06-25 23:59:59 Europe/Prague Intravenózní porty a dlouhodobé centrální katétry Odborná konference realizována firmou Medilyst ve spolupráci se Společností pro porty a permanentní katétry. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory a je ohodnocena 3 kredity. Přednáškový sál v MOU (Hlavní budova přízemí) - Masarykův pavilón