IV. Brněnské hematologické dny

- , Hotel Voroněž, Brno

Hlavní téma: Chronická myeloidní leukémie a myeloproliferativní choroby

Pořadatelé:

  • Česká hematologická společnost ČLS JEP
  • Spolek pro trombózu a hemostázu
  • Univerzitní centrum pro trombózu a hemostázu MU
  • Fakultní nemocnice Brno

Kontakt:

  • Prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., Interní hematoonkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, jmayer@fnbrno.cz

Kontakt: jmayer@fnbrno.cz

Web: www.hematology.cz

  • Přidat do kalendáře: 2009-11-04 00:00:00 2009-11-05 23:59:59 Europe/Prague IV. Brněnské hematologické dny Hlavní téma: Chronická myeloidní leukémie a myeloproliferativní choroby Hotel Voroněž, Brno