IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a I. sympozium o cílené biologické léčbě

- , Regionální centrum Olomouc, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. V letošním roce bude nově celá třetina programu věnována problematice cílené biologické léčby.
Součástí programu bude i soutěž o nejlepší přednášku a poster ohodnocená finanční prémií a dva satelitní workshopy, které proběhnou v pátek 28.11.2008.

OZNÁMENÍ:

POŘADATELÉ:

 • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
 • Laboratoř experimentální medicíny a Laboratoř molekulární patologie LF UP a FN Olomouc
 • Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
 • Komplexní onkologické centrum Olomouc
 • Nadace pro výzkum rakoviny
 • Sdružení Šance

KOORDINÁTOŘI:

 • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. prof. MUDr. Bohuslav Melichar, CSc.

AKTIVNÍ ÚČAST:

 • přihlášky k aktivní účasti: do 17. 10. 2008 elektronicky na www.solen.cz
 • k přihlášce je třeba zároveň vložit abstrakt přednášky

PASIVNÍ ÚČAST:

 • přihlášky k pasivní účasti: do 14. 11. 2008
 • pouze elektronicky na www.solen.cz

Konečný program

Programové zaměření:
Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Program bude zaměřen zejména na následující témata:

 • Nová protinádorová léčiva
 • Medicinální chemie protinádorových léčiv
 • Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv
 • Chemoprevence nádorových onemocnění
 • Chemorezistence nádorů
 • Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění
 • Prediktivní faktory
 • Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů
 • Nádorová genomika a proteomika
 • Patogeneze nádorů
 • Cílená biologická léčba
 • Soutěž o nejlepší přednášku a poster ohodnocená finanční prémií

Součástí programu budou i dva satelitní workshopy realizované v pátek 28. 11. 2008, další informace budou uveřejněny ve druhém oznámení.

Web: http://www.solen.c...ct-000034-0000.php

 • Přidat do kalendáře: 2008-11-26 00:00:00 2008-11-28 23:59:59 Europe/Prague IV. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie a I. sympozium o cílené biologické léčbě Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z řady teoretických, preklinických a klinických oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. V letošním roce bude nově celá třetina programu věnována problematice cílené biologické léčby. Součástí programu bude i soutěž o nejlepší přednášku a poster ohodnocená finanční prémií a dva satelitní workshopy, které proběhnou v pátek 28.11.2008. Regionální centrum Olomouc, Olomouc