IX. Brněnské hematologické dny

- , BW Hotel International Brno

Česká hematologická společnost ČLS JEP vás zve na IX. brněnské hematologické dny.

4. 11. 2014: Trombóza a hemostáza

Cyklus „Trombóza a hemostáza – mezioborový problém“
- Trombóza a hemostáza v gynekologii a porodnictví
Garant programu: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

5. 11. 2014: Den o leukemiích, téma: Akutní leukemie a myelodysplastický syndrom

Garant programu: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.

Pořádá:

  • Česká hematologická společnost ČLS JEP
  • ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Fakultní nemocnicí Brno, Českou leukemickou skupinou – pro život a Univerzitním leukemickým centrem

Kredity: 

  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory. 
  • Účast na semináři bude ohodnocena kredity ČLK, kredity KVVOPZ ČR a České asociace sester.

Registrace: 

  • příhlásit se můžete zasláním návratky na adresu: Jarmila Mouková, děkanát LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno, tel. 549 49 13 00
  • E-mailem na adresu: jarmila.moukova@fnbrno.cz

Oznámení a informace:

  • Přidat do kalendáře: 2014-11-04 00:00:00 2014-11-05 23:59:59 Europe/Prague IX. Brněnské hematologické dny Česká hematologická společnost ČLS JEP vás zve na IX. brněnské hematologické dny. BW Hotel International Brno