IX. Česko-Slovenská konference laboratorní hematologie

- , Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Hlavní téma:

Standardizace laboratorní práce, legislativa a vzdělávání v klinických laboratorních oborech, základní vyšetřovací metody v morfologii krevních buněk, plazmatický koagulační systém a fibrinolytický systém, vyšetřovací metody primární hemostázy (funkce a fyziologie krevní destičky), vyšetřovací metody u trombofilních stavů a při trombogenezi, monitorovací systémy antitrombotické léčby, speciální morfologická vyšetření, speciální metody v hematologii a imunohematologii, průtoková cytometrie, cytogenetika a molekulární biologie u hematookologických nemocných, experimentální hematologie.

Typ akce: Konference s mezinárodní účastí

Pořadatelé

  • Česká hematologická společnost ČSL JEP
  • Slovenská hematologická a transfuzologická společnost SLS

Kontakt

Doc. RNDr. Miroslav Pecka, CSc, Předseda laboratorní sekce České hematologické společnosti ČSL JEP

Web: http://www.nucleu...id=129&lang=CZ

  • Přidat do kalendáře: 2008-09-05 00:00:00 2008-09-06 23:59:59 Europe/Prague IX. Česko-Slovenská konference laboratorní hematologie Hlavní téma: Standardizace laboratorní práce, legislativa a vzdělávání v klinických laboratorních oborech, základní vyšetřovací metody v morfologii krevních buněk, plazmatický koagulační systém a fibrinolytický systém, vyšetřovací metody primární hemostázy (funkce a fyziologie krevní destičky), vyšetřovací metody u trombofilních stavů a při trombogenezi, monitorovací systémy antitrombotické léčby, speciální morfologická vyšetření, speciální metody v hematologii a imunohematologii, průtoková cytometrie, cytogenetika a molekulární biologie u hematookologických nemocných, experimentální hematologie. Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn