IX. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2017“

- , Hotel Myslivna v Brně.

Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni vás zvou na mezinárodní konferenci.  

Hlavními tématy IX. ročníku jsou

 • „Kmenové buňky
 • Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
 • Seeding buněk, jejich růst a transformace
 • Klinická aplikace tkání a buněk
 • Preklinická testování
 • Mechanické aspekty bioimplantologie a tkáňového inženýrství
 • Legislativa a systém kvality

Pozvánky a oznámení 

Pořádatelé

 • Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP
 • Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně
 • CEITEC
 • Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni.

Aktivní účast

Internetové stránky konference na adrese www.bioimplantologie.cz

 
 • Přidat do kalendáře: 2017-04-20 00:00:00 2017-04-21 23:59:59 Europe/Prague IX. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2017“ Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni vás zvou na mezinárodní konferenci.   Hotel Myslivna v Brně.