Jaterní sympozium

, Aula CH2 – ÚVN Praha

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha si vás dovoluje pozvat na Jaterní sympozium.

Cílem je podat aktuální informaci o současném stavu léčby nemocných s jaterními metastázami KRK a průběhu řešení multicentrického grantu IGA MZ-NT13660.

Pozvánka s programem ve formátu pdf

  • Přidat do kalendáře: 2013-11-04 00:00:00 2013-11-04 23:59:59 Europe/Prague Jaterní sympozium Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Chirurgická klinika 2.LF UK a ÚVN Praha si vás dovoluje pozvat na Jaterní sympozium. Aula CH2 – ÚVN Praha